Sommaröppettider i Bureå kyrka

Fram till den 17 augusti hålls Bureå kyrka öppen vardagar mellan klockan 9.30-15.30. Välkommen in att besöka vår vackra kyrka!

NYBÖRJARKURS IKONMÅLNING, 5-9 AUGUSTI PÅ MUNKVIKEN

Vi går under ett par dagar in i ikonmålningens mystik. Kursen är en nybörjarkurs, men även erfarna målare är välkomna att deltaga. Kurspris 5000 kr. (Mat, logi och material ingår i kurspriset). 

För mer information och/eller anmälan, kontakta Munkviken: 

Musik i sommarkväll 2018

Sommaren 2018 provar vi i Bureå församling ett nytt koncept för musik i sommarkväll. Musiktillfällena är förlagda till Bureå Hembygdspark och kommer att ske i cafémiljö klockan 19.00 under fyra onsdagar i rad med start den 27 juni.