Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
2:a söndagen i påsktiden 28/4 11:00 Gudstjänst Ola Persson, Boel och Botte Boström sång. Kyrkis i församlingsgården fr 10.30. Kyrklunch Ola Persson
3:e söndagen i påsktiden 5/5 11:00 Mässa Markus Ahlstrand, Anna-Stina Svedberg predikan. Sång av Ida och Oscar Richardsson. Kyrkkaffe Markus Ahlstrand
7/5 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
5:e söndagen i påsktiden 19/5 11:00 Gudstjänst, terminsavslutning Markus Ahlstrand, barnkören. Kyrklunch tacobuffé. Terminsavslutning. Markus Ahlstrand
Bönsöndagen 26/5 11:00 Mässa Robert Koss Robert Koss
Söndagen före pingst 2/6 11:00 Mässa Robert Koss, kyrkokören. Kyrkkaffe Robert Koss
Pingstdagen 9/6 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand
13/6 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Markus Ahlstrand
Heliga Trefaldighets dag, Missionsdagen 16/6 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Den Helige Johannes Döparens dag 23/6 11:00 Mässa Robert Koss
2:a Söndagen efter trefaldighet 30/6 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
3:e söndagen efter trefaldighet 7/7 11:00 Mässa Robert Koss
11/7 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Robert Koss
4:e söndagen efter trefaldighet 14/7 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
Apostladagen 21/7 11:00 Gudstjänst Robert Koss
6:e söndagen efter trefaldighet 28/7 11:00 Mässa Robert Koss
8/8 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Robert Koss
8:e söndagen efter trefaldighet 11/8 11:00 Mässa Robert Koss
9:e söndagen efter trefaldighet 18/8 11:00 Gudstjänst Robert Koss
10:e söndagen efter trefaldighet 25/8 11:00 Mässa Robert Koss
11 Söndagen efter trefaldighet 1/9 11:00 Gudstjänst med konfirmandinskrivning. Terminsupptakt. Robert Koss
12:e söndagen efter trefaldighet 8/9 11:00 Mässa Robert Koss
14 Söndagen efter trefaldighet 22/9 11:00 Gudstjänst Robert Koss
Den Heliga Mikaels dag 29/9 11:00 Mässa Robert Koss
16 Söndagen efter trefaldighet 6/10 11:00 Gudstjänst. "De äldres dag." Robert Koss
Tacksägelsedagen 13/10 11:00 Gudstjänst. "Skördefest." Robert Koss
18 Söndagen efter trefaldighet 20/10 11:00 Mässa Robert Koss
19 Söndagen efter trefaldighet 27/10 11:00 Mässa Robert Koss
Alla Helgons dag 2/11 16:00 Minnesgudstjänst Robert Koss
Söndagen efter alla helgons dag 3/11 11:00 Gudstjänst Robert Koss
21 Söndagen efter trefaldighet 10/11 11:15 Mässa Robert Koss
Domsöndagen 24/11 11:00 Mässa Robert Koss
7/12 18:00 Julkonsert Bureå kyrkokör & Bureå manskör Lars Palo