Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
21:a söndagen efter trefaldighet 21/10 11:00 Gudstjänst. Predikan: Per Åkerlund Robert Koss, Per Åkerlund predikar Robert Koss
22:a söndagen efter trefaldighet 28/10 11:00 Mässa Markus Ahlstrand, sång av barnkören. Kyrkkaffe Markus Ahlstrand
Alla Helgons Dag 3/11 16:00 Minnesgudstjänst Sång av kyrkokören. Markus Ahlstrand
Söndag efter Alla Helgons Dag 4/11 11:00 Mässa Robert Koss
6/11 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Markus Ahlstrand
24:e söndagen efter trefaldighet 11/11 11:00 Gudstjänst Kyrkkaffe. Samtal om gudstjänsterna i församlingen under kyrkkaffet. Markus Ahlstrand
Söndagen före domsöndagen 18/11 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
Domsöndagen 25/11 11:00 Mässa Robert Koss
1:a advent 2/12 11:00 Gudstjänst Sång av kyrkokören och barnkören. Adventskaffe. Markus Ahlstrand
4/12 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
8/12 18:00 Julkonsert Bureå kyrkokör och Bureå manskör Lars Palo
2:a söndagen i advent 9/12 11:00 Gudstjänst. Terminsavslutning. Luciatåg med barnkören. Kyrklunch. Markus Ahlstrand
3:e söndagen i advent 16/12 11:00 Mässa Robert Koss
4:e söndagen i advent 23/12 11:00 Mässa Robert Koss
Julafton 24/12 11:00 Julbön Sång av kyrkokören. Markus Ahlstrand
Juldagen 25/12 08:00 Julotta Sång av kyrkokören och Bureå manskör. Hans Marklund
Söndagen efter jul 30/12 11:00 Gudstjänst Robert Koss
31/12 11:00 Nyårsbön Markus Ahlstrand
Nyårsdagen 1/1 11:00 Mässa Robert Koss
8/1 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
12/2 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
12/3 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
9/4 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
7/5 08:30 Morgonmässa i Kryptan. Personalsamling. Robert Koss
Pingstdagen 9/6 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand