Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
10:e söndagen efter trefaldighet 25/8 11:00 Gudstjänst Hans Marklund, sång av Melissa Niemann & Elin Björk Hans Marklund
11 Söndagen efter trefaldighet 1/9 11:00 Gudstjänst med konfirmandinskrivning. Terminsupptakt. Markus Ahlstrand, sång av ungdomar. Kyrkkaffe Robert Koss
3/9 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
12:e söndagen efter trefaldighet 8/9 11:00 Mässa Robert Koss. Söndagsskola. Sopplunch med föredrag av Elisabeth Engberg Robert Koss
Den Heliga Mikaels dag 29/9 11:00 Mässa Robert Koss. Mingelfika Robert Koss
1/10 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
16 Söndagen efter trefaldighet 6/10 11:00 Gudstjänst. "De äldres dag." Markus Ahlstrand, Björn Olofsgård, sång av Ungdomskören. Kyrklunch för de äldre (Anmälan till Björn Olofsgård) Markus Ahlstrand
18 Söndagen efter trefaldighet 20/10 11:00 Mässa Sång av Barnkören. Kyrkkaffe Markus Ahlstrand
19 Söndagen efter trefaldighet 27/10 11:00 Mässa Dan Richardsson. Mingelfika
Alla Helgons dag 2/11 16:00 Minnesgudstjänst Robert Koss
Söndagen efter alla helgons dag 3/11 11:00 Gudstjänst Robert Koss. Sång av Barnkören. Mingelfika Robert Koss
5/11 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Helena Marksén
21 Söndagen efter trefaldighet 10/11 11:00 Mässa Robert Koss
Domsöndagen 24/11 11:00 Mässa Torbjörn Degerström, sång av Ungdomskören. Mingelfika Robert Koss
1:a söndagen i advent 1/12 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
3/12 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
7/12 18:00 Julkonsert Bureå kyrkokör & Bureå manskör Lars Palo
2:a söndagen i advent 8/12 11:00 Gudstjänst med barnkörens Lucia. Terminsavslutning. Barnkörens Lucia. Konfirmandläsning. Terminsavslutning. Robert Koss
3:e söndagen i advent 15/12 11:00 Mässa Helena Marksén. Mingelfika Helena Marksén
4:e söndagen i advent 22/12 11:00 Gudstjänst i församlingsgården Gudstjänst i församlingsgården. Robert Koss, Söndagsskola. Kyrkkaffe Robert Koss
Julafton 24/12 11:00 Julbön Markus Ahlstrand
Juldagen 25/12 08:00 Julotta Markus Ahlstrand
Söndagen efter jul 29/12 11:00 Mässa Robert Koss
7/1 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
4/2 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
10/3 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Helena Marksén
7/4 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Robert Koss
5/5 08:30 Morgonmässa med efterföljande fika och personalsamling Markus Ahlstrand
Pingstdagen 31/5 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand