Bureå kyrka - Program

(inkluderar även Fiskekapellet och Församlingsgården)
Palmsöndagen 25/3 11:00 Gudstjänst Robert Koss, Helena Marksén sång.Fasteinsamlingen avslutas Robert Koss
26/3 19:00 Passionsandakt Robert Koss
27/3 19:00 Passionsandakt Joel Wadström
28/3 19:00 Passionsandakt Markus Ahlstrand
Skärtorsdagen 29/3 19:00 Skärtorsdagsmässa Markus Ahlstrand
Långfredagen 30/3 11:00 Långfredagsgudstjänst Kyrkokören medverkar. Stig-Lennart Jonsson
Påskdagen 1/4 11:00 Mässa Kyrkokören, barnkören och stråkorkester medverkar. Markus Ahlstrand
3:e söndagen i påsktiden 15/4 11:00 Gudstjänst Robert Koss, Cecilia Ahlstrand och Lisa Parbring sång. Predikan av David Jinder. Robert Koss
4:e söndagen i påsktiden 22/4 11:00 Mässa Sång av Burviksgruppen och kyrkokören. Predikan av Kontraktsprost Åke Lundgren. Kyrkkaffe Markus Ahlstrand
Bönsöndagen 6/5 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand, Barnkören. Kyrklunch Markus Ahlstrand
Kristi himmeldfärds dag 10/5 08:00 Gökotta Robert Koss
Söndagen före pingst 13/5 11:00 Mässa Karin Carlsson
Pingstdagen 20/5 11:00 Mässa med konfirmation Markus Ahlstrand
Helga trefaldighets dag 27/5 11:00 Gudstjänst Robert Koss, Sång av Emelie Oreskovic, gitarr Jonathan Rönnbäck Robert Koss
1:a söndagen efter trefaldighet 3/6 11:00 Temamässa "I välsignan och fröjd" Kyrkokören medverkar. Temamässa. Robert Koss
7/6 19:00 Veckomässa (Fiskekapellet) Markus Ahlstrand
Den heliga Johannes Döparens dag 24/6 11:00 Mässa Markus Ahlstrand
27/6 19:00 Musikandakt i Hembygdsgården Robert Koss
28/6 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Robert Koss
Apostladagen 1/7 11:00 Gudstjänst Markus Ahlstrand
4/7 19:00 Musikandakt i Hembygdsparken Stig-Lennart Jonsson
6:e söndagen efter trefaldighet 8/7 11:00 Mässa Stig-Lennart Jonsson
11/7 19:00 Musikandakt i Hembygdsparken Stig-Lennart Jonsson
Kristi förklaringsdag 15/7 11:00 Mässa Stig-Lennart Jonsson
18/7 19:00 Musikandakt i Hembygdsparken Stig-Lennart Jonsson
19/7 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Stig-Lennart Jonsson
8:e söndagen efter trefaldighet 22/7 11:00 Gudstjänst Stig-Lennart Jonsson
9:e söndagen efter trefaldighet 29/7 11:00 Mässa Yngve Stenlund
1/8 18:00 Ekumenisk tältmötesgudstjänst i hembygdsparken EFS
2/8 18:00 Ekumenisk tältmötesgudstjänst i hembygdsparken EFS
2/8 20:00 Veckomässa i Bureå kyrka Robert Koss
3/8 18:00 Ekumenisk tältmötesgudstjänst i hembygdsparken EFS
4/8 18:00 Ekumenisk tältmötesgudstjänst i hembygdsparken EFS
10:e söndagen efter trefaldighet 5/8 11:00 Ekumenisk tältmötesgudstjänst i hembygdsparken EFS, Robert Koss
9/8 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Robert Koss
11:e söndagen efter trefaldighet 12/8 11:00 Mässa Robert Koss
12:e söndagen efter trefaldighet 19/8 11:00 Mässa Hans Marklund
13:e söndagen efter trefaldighet 26/8 11:00 Mässa (Diakonins dag) Hans Marklund, Björn Olofsgård
30/8 19:00 Veckomässa i Fiskekapellet Joel Wadström?