Sommarmöte

Plats:
Östra Falmark
Datum: 
2019-06-16 11:00
Anteckningar: 
Lars Wangby, Byakör. Servering
Ansvarig: 
Ö. Falmarks EFS