Barnkörens Lucia och julfest

Nu på söndag 8/12 medverkar Barnkören i gudstjänsten kl.11 med sitt Luciatåg. Efter gudstjänsten inbjuds alla till kyrklunch i församlingsgården, samt dans kring granen och hemligt besök! Varmt välkomna!