Bibeldag 29/2 med Sven-Erik Fjellström.

 

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Välkommen till en temadag över doldisar i Bibeln vars inflytande och öde vi kanske förbisett eller missat.

Leder oss på denna spännande resa gör Sven-Erik Fjellström, pensionerad präst i Svenska kyrkan, missionär, och tidigare ekumeniska handläggare vid Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala. Sven-Erik har lång erfarenhet av arbete med Bibelns berättelser och gruppsamtal, och kommer att bjuda på spännande nedslag, infallsvinklar och "aha-upplevelser" under dagen. Ingen anmälan.

Dagens upplägg:

10.00 Inledning och pass 1

12.00 Lunch (ordnas på egen hand. För den som vill medtaga egen mat eller gå och köpa egen mat för att äta i församlingsgården, kommer den att vara öppen och serveringen tillgänglig för detta under lunchen.)

13.00 Pass 2

14.30 Fika 

15.00 Pass 3 och avslutning

Dagen avslutas cirka 16.30.

 

Varmt välkomna!