Med anledning av Coronaviruset

(Uppdaterad fre, 2020-05-15 12:02)

Så fortsätter vi i Bureå församling med våra gudstjänster och vår barn-/ungdomsverksamhet, däremot ställer vi in kyrkokören, bibelstudier, alla kyrkkaffen och serveringar - därmed också Afterwork-tillfällena. Vi bedömer att det i nuläget inte finns anledning att ställa in planerade gudstjänster, men vi följer utvecklingen och de råd som myndigheten ger.

VI PRIORITERAR HANDHYGIEN OCH VISAR HÄNSYN

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Nattvarden kommer att firas lite annorlunda. Från att tidigare ha varit allmänt försiktiga vid nattvarden på grund av coronaviruset, tar nu vi ett par steg till vad gäller nattvardsfirandet. Detta gäller hos oss:

Fridshälsning

Istället för att ta varandra i hand när vi önskar varandra Herrens frid, hälsar vi ”på avstånd” och respekterar skyddsavståndet.

Ta emot brödet

I enlighet med biskopsmötets rekommendation delas nattvarden i församlingen tillsvidare ut under det som benämns en gestalt; det innebär att kommunikanten enbart tar emot oblaten. Detta är enligt allmänkyrklig praxis en fullgod nattvard och en naturlig åtgärd för förhindrande av smittspridning under rådande omständigheter.

Ta emot välsignelsen

Ett alternativ är att gå fram och ta emot välsignelsen, men inte bröd (och vin). I så fall lägger du din högra hand på din vänstra axel. Det är en signal som prästen förstår.

-----

Om du är sjuk ska du stanna hemma och kontakta sjukvården via telefon. Om du är orolig och behöver prata med någon, är du välkommen till din församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112 eller kontakta vår chatt på nätet. Ha omsorg om varandra: tvätta händerna, visa omdöme i sociala kontakter, res med försiktighet och håll dig uppdaterad. Bureå församling följer information från UD och Folkhälsomyndigheten.

Robert Koss
KYRKOHERDE, BUREÅ FÖRSAMLING
TELEFON: 0910-70 80 63