Bureå kyrkokör

Nu börjar vårterminen vilket innebär att de vanliga övningstiderna, på Onsdagar 19.30 i körrummet på Församlingsgården, då vi träffas för att sjunga tillsammans och ha fantastiskt roligt, gäller precis som tidigare! Alla som är intresserade av att sjunga tillsammans med andra likasinnade bör givetvis genast ta chansen att börja. Alla som vill vara med är välkommna, även mitt i en termin! Kom ihåg: Du är alltid välkommen att prova på och se om körsång är någonting för dig!

Bureå kyrkokör är en öppen kör för både yngre och äldre. Vi sjunger en mycket varierad och bred repertoar, huvudsakligen av sakral karaktär, som består av såväl ny som äldre musik. Vi brukar, förutom uppsjungningar i Bureå kyrka, regelbundet göra utflykter till andra platser och emellanåt gör vi längre körresor även utomlands. Under vårterminen 2014 genomfördes till exempel en körresa till Rom!

Under våren 2012 framförde kören Rossinis Petite Messe Solennelle tillsammans med Väddö kyrkokör både i Bureå kyrka (18/5) och i Burträsk kyrka (19/5).

Hösten 2017 framförde vi Mozarts requiem tillsammans med St Olovs kyrkokör, både i Sankt Olovs kyrka och i Bureå kyrka! Inspelning från Bureå kyrka kan du hitta längst ned på denna sida.

  Program för vårtterminen 2018  
7/3 Kör "övningen" förlagd till Vallens kapell Vallens kapell
30/3 Långfredagsgudstjänst 11 Bureå kyrka
1/4 Påskdagen 11 Bureå kyrka
21/4 Gudstjänst i församlingsgården kl. 18.00 Bureå församlingsgård
25-27/5 Körresa Åre församling
3/6 Mässa 11 Bureå kyrka

Om du vill lyssna på Bureå kyrkokör kan följande inspelningar från högmässan 14/2 2016 vara intressant. I den gudstjänsten framförde vi en mässa av Piret Rips samt Oändligt han ger av Gabriel Fauré.

Kyrie.mp3
Gloria.mp3
Sanctus.mp3
AgnusDei.mp3

OändligtHanGer.mp3

Inspelning av Mozarts Requiem framfört 19 november 2017 i Bureå kyrka:

Requiem20171119.zip (ca 66 MB)