Messy church

Messy church loggaLördag den 28 feb anordnades för första gången en familjeverksamhet i Örviken kallad "Messy church", följt av träffar den 28 mars och den 9 maj. Messy Church är en form av Gudstjänst som är hämtad från den Anglikanska kyrkan i England. Det kom till då kyrkan ville engagera alla åldrar på en och samma tid och plats, samt att det var ett nytt uttryckssätt för kyrkan; ett så kallat "Fresh Expression".

Bureå församlings arbetslag besökte den Engelska kyrkan hösten 2014 och lät sig inspireras av denna verksamhet. Om du klickar på bilden, kan du se några bilder från den första träffen. Du kan också se på ett kort filmklipp från träffen den 9 maj här.

Hösten 2015 kommer Messy Church även att starta upp i Bureå.