Avtackning

Vid söndagens Gudstänst den 7 juni, avtackades Sara Johansson och Timothy De Bernardi.

Sara har arbetat med barn- och ungdom och musik i många år och Timothy har vikarierat som präst, anställd av EFS, under det senaste året.

Många besökare kom till kyrkan och vid det efterföljande kyrkkaffet, framfördes många tack från olika håll. Om du klickar på bilden, kan du se några bilder från dagen.