Konfirmation

Den 24 maj 2015, på Pingstdagen, var det konfirmationshögtid i kyrkan. Konfirmanderna framförde ett drama om tro och det handlade om några som försökte att finna tron och som till slut fann den. Kyrkokören sjöng och Gudstjänsten avslutades ute på kyrkbacken där konfirmanderna hade sin "kramring" och kyrkokören sjöng sommarpsalmen "En vänlig grönskas rika dräkt..." Här kan du se en bild på konfirmandgruppen.