Gudstjänstgrupp

Nu drar gudstjänstgruppens träffar igång igen. Vi träffas som vanligt onsdagar (jämna veckor) i församlingsgården i Bureå kl 18.30.