"LUBEN" Ledarskola

 Året efter konfirmationen får alla i gruppen en inbjudan till "LUBEN", Bureå församlings ledarskola.

En enkel ledarutbildning på basnivå där vi tar upp/pratar om ledarroller, gruppdynamik, bemötande, etik/moral mm mm

Vi övar oss bl.a i att prata inför grupp, leda tävlingar/lekar, "stå upp" i vår ledarroll, konfliktlösning mm

EFTER utbildningen har man, om man vill, möjlighet att åka med som hjälpledare på vårens konfirmandläger i maj, eller andra läger som kommer framöver...hjälpa till i kyrkans övriga barn/

Vi ses i Församlingsgården i Bureå. Datum meddelas senare.

KANSKE FINNS DET FLER som skulle tycka det vore kul att vara med! Enda "kravet" är att man ska vara konfirmerad.....

Vet då att DU OCKSÅ är välkommen

ANMÄLAN senast TILL helene.lindberg@svenskakyrkan.se

 

Aktuella datum för HT-18 kommer att meddelas i januari -18