Mässa 15 januari 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från Mässan 15 januari i Bureå kyrka.