Mässa 29 januari 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 29 januari i Bureå kyrka.