Mässa 19 februari 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 19 februari i Bureå kyrka.