Mässa 5 mars 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från Mässan 5 mars i Bureå kyrka.