Mässa 2 april 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 2 april i Bureå kyrka.