Mässa 23 april 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 23 april i Bureå kyrka.