Mässa 27 maj 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan i Bureå kyrka 27 maj 2017.