Mässa 11/6

Här kan du se ett filmklipp frånn mässan i Bureå kyrka 11 juni 2017.