Gudstjänst 18/6

Här kan du se ett filmklipp frånn gudstjänsten i Bureå kyrka 18 juni 2017.