Gudstjänst 24/6

Här kan du se ett filmklipp frånn gudstjänsten i Bureå kyrka 24 juni 2017.