Gudstjänst 20 augusti 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från gudstjänsten 20 augusti i Bureå kyrka.