Mässa 3 september 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 3 september i Bureå kyrka.