Ett liv utan hot

Ett barn i FilippinernaJulkampanjen 2017 – Jag är ett liv – fokuserar på barns rätt till ett liv utan hot våld och övergrepp.

Svenska kyrkans internationella arbete är omfattande och innebär allt från att stötta lokala kyrkor och organisationer i utsatta delar av världen till att bedriva påverkansarbete mot makthavare och beslutsfattare inom EU och FN. Som kyrka är en av de viktigaste rollerna att alltid stå upp för människovärdet och göra allt för att återupprätta människors värdighet. I julkampanjen lyfts fem av de arbetsområden som Svenska kyrkan identifierat som grundläggande för att barn ska kunna leva ett tryggt liv.

  1. Rätten till mat och rent vatten
  2. Rätten till trygghet och försörjning
  3. Rätten till sin kropp
  4. Rätten till hälsa och sjukvård
  5. Rätten till utbildning

Julkampanjen, som pågår 3 december 2017 till 6 januari 2018, berättar särskilt om några av de projekt och partners som Svenska kyrkan stödjer inom sitt internationella arbete som arbetar specifikt med barns rättigheter. Några utvalda barn inom projekten för gatubarn i Filippinerna porträtteras och deras berättelser ger en djupare förståelse för situationen för barn i utsatthet. Situationen för framför allt gatubarn i Filippinerna är alarmerande. För att överleva tvingas barnen tigga, stjäla och sälja sex.

Det trygga huset
Filippinerna har även utvecklats till ett epicentrum för barnsexhandeln i världen. Viss statistik visar att fler än 2 av 5 filippinska barn utsatts för sexuella övergrepp. Den nuvarande regeringens insatser mot droghandeln har inneburit ytterligare hot om våld för de barn som lever på gatan. Kyrkans lokala partners i Filippinerna kämpar för gatubarnens rättigheter. Bahay Tuluyan – Det trygga huset – arbetar genom mobila team som söker upp barn på gatan, drop-in-center, utbildningsprogram för ungdomar samt korttids- och långtidsboende för barn och unga i behov av mat, husrum och vuxenstöd.  Verksamheten innefattar även utbildning av vuxna som har viktiga roller när det handlar om barns rättigheter. – Alla bidrag är viktiga och gör skillnad, säger kyrkoherde Jan Fredriksson i Skellefteå pastorat.