Mässa 19 november 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 19 november i Bureå kyrka.