Mässa 26 november 2017

Här nedan kan du se ett filmklipp från mässan 26 november i Bureå kyrka.