Övningsfiler för Bureå kyrkokör

Här nedan kan du hitta MIDI övningsfiler för Bureå kyrkokör. Ladda ned och spela upp med en önskad spelare på dator, telefon eller platta så kan du öva på repertoaren närhelst du har tid. PS. Om du har en bra spelare kan du justera tempo, ljudstyrka för de olika stämmorna/instrumenten och till och med se notbilden!

1/12

Ropa ut din glädje, dotter Sion
Den kung som nu är här
Advent
Hosanna
Hosianna, Davids son

7/12

Ding dong
I krubban i stallet
Den heliga natten
O helga natt

24/12

Lyssna min kära
Nu tändas tusen juleljus

25/12

Den heliga natten
O helga natt