Övningsfiler för Bureå kyrkokör

Här nedan kan du hitta MIDI övningsfiler för Bureå kyrkokör. Ladda ned och spela upp med en önskad spelare på dator, telefon eller platta så kan du öva på repertoaren närhelst du har tid. PS. Om du har en bra spelare kan du justera tempo, ljudstyrka för de olika stämmorna/instrumenten och till och med se notbilden!

22/4
Nu tacka Gud, allt folk
Helig, helig, helig

I välsignan och fröjd
Tre Lå
Vandrom fram
Fram mellan bugande björkar
Himlens barn på jorden
Jag går här och undrar
Gud förbarme Dig - Kyrie