Övningsfiler för Bureå kyrkokör

(Uppdaterad ons, 2020-03-18 16:57)

Här nedan kan du hitta MIDI övningsfiler för Bureå kyrkokör. Ladda ned och spela upp med en önskad spelare på dator, telefon eller platta så kan du öva på repertoaren närhelst du har tid. PS. Om du har en bra spelare kan du justera tempo, ljudstyrka för de olika stämmorna/instrumenten och till och med se notbilden!

29/3

Psaltaren 130
Jesus är min fröjd och glädje
Frukta ej
Jesus min Herre

10/4

Jesus för världen
Förlåt dem
Se Guds lamm
Du är allt för oss
Psalm 137

12/4

Hallelujakören
Uppståndelsesamba
Halleluja, Han är med oss
Välkommen hit

20/6

 

21/6

Just a closer walk