Åsa vill bygga broar


Foto: P-O Sjödin/Skellefteå pastorat

Åsa Nyström, som vigs till biskop i Luleå stift i juni, vill arbeta så att kyrkan stärks i sitt uppdrag.
– Jag vill att människor får möjlighet att upptäcka tron på Gud och en kristen gemenskap att leva i.
 
Den blivande biskopen i Luleå stift är född i augusti 1960 i Umeå och uppväxten i södra Västerbotten har gett henne en kärlek till naturen.
– En tallhed kan vara bland det vackraste som finns.
Åsa Nyström, som också uppskattar direktheten mellan människorna i Norrland, bars in i kyrkan av sina föräldrar.
– Jag och Jesus lärde känna varandra tidigt. Kyrkan har alltid varit en del av mitt liv.
Hon har lång erfarenhet av arbete inom kyrkan och 1991 togs hon emot som präst i Svenska kyrkan i Luleå stift.
– I efterhand ser jag att Gud först kallade mig till att läsa teologi. Även om jag inte riktigt förstod varför. Prästkallet kom senare och har djupnat allt mer.
För henne har det nämligen alltid handlat om att kunna tala om och samtala om Gud.
– Så att människor hittar ord för sin egen kristna tro.
 
Ge plats åt varandra
Åsa Nyström har tidigare arbetat som bland annat kantor och präst i Svenska kyrkan i Lycksele, som chefredaktör för tidningen Budbäraren samt som studierektor och lärare i ledarskap vid det som tidigare hette Pastoralinstitutet i Uppsala.
I dag arbetar hon som stiftsadjunkt för ledarstöd i Uppsala samt som lärare och kursansvarig för chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan.
– En bra ledare är duktig på att lyssna och driva. Den frimodiggör medarbetare till att ta steg i den riktning som man gemensamt bestämt är den bästa vägen.
I rollen som stiftsadjunkt för ledarstöd föreläste hon på temat Tillsammans är vi kyrka under en inspirationsdag om idealitet och delaktighet i Landskyrkan i Skellefteå i början av februari.
Hur kan vi se varandra som viktiga delaktiga i kyrkan?
– Det första steget är just att se varandra. Med den blicken kan vi också ge plats åt varandra och uppmuntra och stötta varandra att gemensamt bära kyrkan.
 
Känna sig hemma
Åsa Nyström påpekade att kyrkan är en växtplats …
– Det finns alltid möjlighet att få växa i tro och liv där Gud finns.
… och att alla ska känna sig hemma i kyrkan under föredraget.
– Gapet mellan att vara ung konfirmandledare och vara i församling är på tok för stor. Det behöver vi ta på allvar och utforska tillsammans med 18-40-åringarna.
Hur var känslan att bli vald till ny biskop i Luleå stift i november i fjol?
– Stort, omtumlande och fantastiskt. Jag är stolt och glad över att dom som valde biskop i stiftet gärna ville ha mig.
Hon blir därmed den nionde biskopen för Svenska kyrkan i Norr- och Västerbotten och den första kvinnan att väljas till ämbetet.
– Jag är tacksam över den tid som varit och glad över den tid som kommer, sammanfattar hon.
 
Vara stolta i vår tro
Åsa Nyström vigs till biskop i Uppsala domkyrka den 3 juni och hälsas välkommen till Luleå den 10 juni.
– Det blir många människor att lära känna och mycket som jag behöver förstå kring hur arbetet fungerar under dom första veckorna. Den 16-17 juni är det dessutom prästvigningshelg i Luleå, så även den helgen är det fest i kyrkan.
Hon har tagit ställning för hashtagen metoo i media och är av åsikten att när kyrkan har något viktigt att säga in i samhället så ska det sägas.
– Ibland är det biskopens uppdrag och ibland är det andras röster som ska höras.
Vad behöver Svenska kyrkan göra för att få fler medlemmar, fler ideella och fler besökare?
– Vara genuint intresserad av dom människor som lever i dom bygder vi är kyrka i. Vara stolta och frimodiga i vår tro. Ge plats och rum för engagemang. Vara skickliga i att bygga broar mellan människors liv och kyrkan som ett sammanhang där tro och liv kan växa, avslutar Åsa Nyström.
P-O Sjödin/Skellefteå pastorat
 
Fakta: Biskopens uppgift är att vara andlig ledare i det regionala stiftet, med särskilt ansvar för diakoner och präster inom stiftet. Biskopen är ordförande i domkapitlet och i stiftsstyrelsen.
Biskopen gör regelbundna besök, så kallade biskopsvisitationer, i församlingarna och pastoraten.
En biskop har också enskilda samtal, ofta av rådgivande karaktär, och är den som företräder stiftet och Svenska kyrkan i samhällslivet.
Ordet "biskop" kommer från grekiskan och betyder tillsyningsman.