NYBÖRJARKURS IKONMÅLNING, 5-9 AUGUSTI PÅ MUNKVIKEN

Vi går under ett par dagar in i ikonmålningens mystik. Kursen är en nybörjarkurs, men även erfarna målare är välkomna att deltaga. Kurspris 5000 kr. (Mat, logi och material ingår i kurspriset). 

För mer information och/eller anmälan, kontakta Munkviken: 

tel:0913-10863 eller via e-post: info@munkviken.se