Församlingens styrelse

Kyrkorådet i Bureå församling är församlingens styrelse.
– Vi har ett viktigt arbete, säger ordföranden Lasse Forslund.

Kyrkorådet, som består av förtroendevalda ledamöter från nomineringsgrupperna Kyrkan och du i Bureå församling och Socialdemokraterna, ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
– Vi ska se till att dom beslut som kyrkofullmäktige har tagit verkställs och delegera uppgifter till kyrkoherden.
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och kyrkorådet är verkställande organ.

Ansvarsfrihet
Kyrkorådet träffas cirka tio gånger per verksamhetsår.
– Det är ungefär en gång i månaden med ett lite längre uppehåll över sommaren, berättar Lasse Forslund.
Ledamöterna, som utses av kyrkofullmäktige, beviljas ansvarsfrihet en gång per år.
– Det gäller därför verkligen att vi tänker oss för hur vi disponerar församlingens pengar.

Allas lika värde
Gun-Inger Burvall har suttit som ledamot i kyrkorådet för Socialdemokraterna i minst tre mandatperioder.
– Jag tycker att det roligt att engagera mig. Livet blir också bättre för en själv om man kan se till att andra mår bra.
Hon tycker att alla människors lika värde är den viktigaste frågan för kyrkan.
– Vi ska göra det så bra som möjligt för alla, säger hon.

Mötesplats för alla
Ingrid Sundman, som är ersättare i kyrkorådet för Kyrkan och du i Bureå församling, gör sin första mandatperiod som förtroendevald.
– Det kändes viktigt att engagera sig för att församlingen ska finnas kvar. Kyrkan är ju viktig för hela samhället.
Svenska kyrkan har alltid varit en viktig del av hennes liv och det är särskilt en fråga som ligger henne varmt om hjärtat.
– Kyrkan ska vara en mötesplats för alla i olika skeenden i livet.

Bygga relationer
Kyrkoherde Robert Koss har själv erfarenhet av att sitta i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i både Kågedalens och Byske-Fällfors församling.
– Jag tänker att det är jätteviktigt med ett gott samarbetsklimat i kyrkorådet.
Han kommer därför att lägga krut på att bygga relationer bland de förtroendevalda.
– Vi kommer också att arbeta med en gemensam målbild och vision fram över. Jag tänker att det är en bra start, berättar Robert Koss.

P-O Sjödin/Skellefteå pastorat

Foto: P-O Sjödin/Skellefteå pastorat