Skördefest söndag 14 oktober

 

SKÖRDEFEST SÖNDAG 14 OKTOBER

11.00 Gudstjänst, Robert Koss, kyrkokören. 
Kyrkkaffe med skördeauktion

Skänk gärna en gåva i form av saft, sylt, bröd, ett knippe morötter eller annat du har.
Lämnas innan gudstjänsten och auktioneras ut under kyrkkaffet.