Årsmöte Bureå EFS

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2019-02-09 13:00
Anteckningar: 
med middag, andakt Joel Wadström
Ansvarig: 
Bureå EFS