Gudstjänst och årsmöte

Plats:
Sjöbotten
Datum: 
2019-02-24 11:00
Anteckningar: 
Bönhusföreningens gudstjänst och årsmöte, Ulf Norrby. Servering