Ny EFS-präst

Timothy De BernardiLördag den 17 maj, hälsades den nya EFS-prästen Timothy De Bernardi välkommen till Bureå. Han skall vikariera för Helena Marksén som är föräldraledig i drygt ett år och prästvigs i Luleå domkyrka söndag den 8 juni men börjar redan nu. Han välkomnades av representanter från Bureå församling, EFS-föreningarna och pingstkyrkan.  Lars Wangby från Bureå församling, Christin Östlund från Bureå, Iris Lindqvist från Sjöbotten och Barbro Lindberg från Östra Falmark, Olle Andersson från pingstförsamlingen liksom mötesledare Lasse Forslund läste var sitt bibelord och deltog i förbön för Timothy. Genom att klicka på bilden, kan du se några bilder från kvällen.

Sonja Aldén i kyrkan

Lördag 5 april gästades Bureå kyrka av sångerskan Sonja Aldén, som är ute på kyrkturné med sina andliga sånger. Församlingens ungdomskör Ch.i.li medverkade också på ett litet hörn. Det blev en mycket fin och personlig konsert för de ca 300 åhörarna. 

Biskopsvisitation

Den 12 jan gästades vi av Luleå stifts biskop, Hans Stiglund. Det var en uppföljning och sammanfattning av hans visitation i nov förra året. Han predikade i Gudstjänsten, där personalen medverkade med sång, och därefter kyrklunch i Församlingsgården. Besöket mynnade bl a ut i att en avsiktsförklaring skrevs under mellan Bureå församling och Luleå stift. Kyrkorådets nyvalde ordförande, Johan Lindgren och kyrkoherde Lars Wangby, var de som skrev under. Den innebär att församlingen med stöd från stiftet skall revidera sin församlingsinstruktion (ett styrdokument som talar om vad vi gör som kyrka), utarbeta mål och verksamhetsplan. Detta arbete skall vara klart senast  i sept. Om du klickar på bilden, kan du se några fler bilder från besöket.

Julspel

Tisdag 17 december inbjöds förskoleklasserna till ett enkelt julspel i församlingsgården. Församlingens personal agerade. En mysig stund med mycket skratt!