Sjung i kör till Advent och Jul

Bureå kyrkokör bjuder in dig att sjunga tillsammans med kören i gudstjänsten 1a Advent samt julbönen på Julafton! Vi har öppna övningar 20 och 27 november inför 1a Advent, samt 11 och 18 december inför Jul.

Skaparkväll

Välkommen till vår skaparkväll med återbrukstema 17 november kl 16-20 i församlingsgården.

Obs anmälan senast 10 november till helene.lindberg@svenskakyrkan.se eller tel 072 7442755