Övrig offentlig gudstjänst

Gudstjänst, ekumenisk

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Fredag
Dagens tema: 
Johannesevangeliet 15:1-17 , Bliv kvar i min kärlek
Datum: 
2021-01-22 19:00
Anteckningar: 
Ekumenisk bönevecka.
Ansvarig: 
Robert Koss

Minnesgudstjänst kl 15

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2020-10-31 15:00

Minnesgudstjänst kl 13

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2020-10-31 13:00

Julbön

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Julafton
Dagens tema: 
"Samling kring krubban"
Datum: 
2020-12-24 11:00
Ansvarig: 
Catrin Marklund

Minnesgudstjänst kl 17

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Alla Helgons dag
Dagens tema: 
"Helgonen"
Datum: 
2020-10-31 17:00

Ekumenisk gudstjänst i Pingstkapellet

Plats:
Annan
Datum: 
2020-01-18 18:00
Anteckningar: 
Helena Marksén. Sångare medverkar. Servering
Ansvarig: 
Pingstkyrkan

Ekumenisk gudstjänst i Församlingsgården

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2020-01-17 19:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Ester Arnqvist sång. Servering
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Julbön

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Julafton
Dagens tema: 
"Den Heliga natten"
Datum: 
2019-12-24 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, kyrkokören
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Gudstjänst "Messy Church" i Örviken

Plats:
Örviken
Datum: 
2019-11-23 10:00
Ansvarig: 
Sara Johansson

Sommarandakt i Burviks bönhus

Dag: 
Tisdag
Datum: 
2019-08-06 19:00
Anteckningar: 
Robert Koss. Kaffe & te
Ansvarig: 
Robert Koss
Prenumerera på innehåll