Verksamhet

Sorterar in sidor som handlar om olika typer av verksamhet.

SAMTALSGRUPP för tjejer!

HT-17 inbjuder Bureå Församling till tre träffar för unga tjejer. Samtalen leds av församlingspedagog och tillsammans "lyfter" vi vardagsfunderingar, problem och livsfrågor mm.

"LUBEN" Ledarskola

 Året efter konfirmationen får alla i gruppen en inbjudan till "LUBEN", Bureå församlings ledarskola.

En enkel ledarutbildning på basnivå där vi tar upp/pratar om ledarroller, gruppdynamik, bemötande, etik/moral mm mm

Vi övar oss bl.a i att prata inför grupp, leda tävlingar/lekar, "stå upp" i vår ledarroll, konfliktlösning mm

Bibeläventyret

logga
 

Bibeläventyret är ett verktyg vi från Bureå församling går ut med till skolans alla elever i åk.4 och 5. För att få hålla i dessa äventyr krävs en licenserad instruktör.

Bunkern

"Bunkern" är namnet på församlingens ungdomsverksamhet, och även själva ungdomslokalens namn.  INGÅNG från baksidan av församlingsgården Bureå.

Diakoni

Diakonen i kyrkanDet diakonala arbetet i församlingen bedrivs i form av hembesök, tr

Barnkören

Nu börjar Bureå barnkör igen med övningar på onsdagar 13.45!

Bureå kyrkokör

Nu är höstterminen slut vilket innebär att de vanliga övningstiderna, på Onsdagar 19.30 i körrummet på Församlingsgården, då vi träffas för att sjunga tillsammans och ha fantastiskt roligt, tillfälligt pausas! Körstart är 9 januari 2019 men det går bra att starta när som helst under terminen!

Prenumerera på innehåll