Köket

Gudstjänst EFS

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2019-03-23 18:00
Ansvarig: 
Bureå EFS

Våffellunch

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2019-03-13 11:00
Anteckningar: 
kl 11-13
Ansvarig: 
Bureå EFS

Gudstjänst EFS

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2019-03-09 18:00
Ansvarig: 
Bureå EFS

Paltlunch mm

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2019-02-23 11:00
Ansvarig: 
Bureå EFS

Årsmöte Bureå EFS

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2019-02-09 13:00
Anteckningar: 
med middag
Ansvarig: 
Bureå EFS

Cafékväll

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2019-01-26 18:00
Ansvarig: 
Bureå EFS

Våffellunch

Plats:
Köket, Serveringen, Stora salen
Datum: 
2019-01-23 11:00
Anteckningar: 
kl 11-13
Ansvarig: 
Bureå EFS

Gudstjänst. Introduktion av seriemusik E i nya kyrkohandboken. Avslutning av fasteinsamlingen.

Plats:
Bunkern, Församlingsgården, Kryptan, Köket, Serveringen, Stora salen
Dag: 
Palmsöndagen
Dagens tema: 
"Vägen till korset"
Datum: 
2019-04-14 11:00
Anteckningar: 
Barnsamling (SvK ansvarar). Kyrklunch.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

After Work

Plats:
Barnlokalen, Bunkern, Församlingsgården, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen, Övervåningens stora rum, Övernattnings-/vilrum, Övervåningens kök
Datum: 
2019-04-26 17:00
Ansvarig: 
Robert Koss

After Work

Plats:
Barnlokalen, Bunkern, Församlingsgården, Konferensrummet, Kryptan, Körrummet, Köket, Serveringen, Stora salen, Övervåningens stora rum, Övernattnings-/vilrum, Övervåningens kök
Datum: 
2019-03-15 17:00
Anteckningar: 
Internationella gruppen ansvarar för programmet.
Ansvarig: 
Björn Olofsgård
Prenumerera på innehåll