Bureå kyrka

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen före pingst
Dagens tema: 
"Hjälparen kommer"
Datum: 
2019-06-02 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss, kyrkokören.
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst, terminsavslutning

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
5:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Att växa i tro"
Datum: 
2019-05-19 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, barnkören. Terminsavslutning.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
3:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Den gode herden"
Datum: 
2019-05-05 11:00
Anteckningar: 
Markus Ahlstrand, Anna-Stina Svedberg predikan.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Bönsöndagen
Dagens tema: 
"Bönen"
Datum: 
2019-05-26 11:00
Anteckningar: 
Robert Koss,
Ansvarig: 
Robert Koss

Långfredagsgudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Långfredagen
Dagens tema: 
"Korset"
Datum: 
2019-04-19 11:00
Anteckningar: 
Sång av kyrkokören.
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Skärtorsdagsmässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Skärtorsdagen
Dagens tema: 
"Det nya förbundet"
Datum: 
2019-04-18 19:00
Anteckningar: 
Bunkerungdomarna hjälper till vid avdukning av altaret.
Ansvarig: 
Robert Koss

Passionsandakt

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2019-04-17 19:00
Ansvarig: 
Joel Wadström

Passionsandakt

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2019-04-16 19:00
Ansvarig: 
Björn Olofsgård

Passionsandakt

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2019-04-15 19:00
Ansvarig: 
Joel Wadström

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Påskens vittnen"
Datum: 
2019-04-28 11:00
Anteckningar: 
Ola Persson, Boel och Botte Boström sång
Ansvarig: 
Ola Persson
Prenumerera på innehåll