Bureå kyrka

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
1:a i Advent
Datum: 
2019-12-01 11:00

Julkonsert Bureå kyrkokör & Bureå manskör

Plats:
Bureå kyrka
Datum: 
2019-12-07 18:00
Ansvarig: 
Lars Palo

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Domsöndagen
Dagens tema: 
"Kristi återkomst"
Datum: 
2019-11-24 11:00
Anteckningar: 
Sång av Ungdomskören
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
21 Söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Samhällsansvar"
Datum: 
2019-11-10 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen efter alla helgons dag
Dagens tema: 
"Vårt evighetshopp"
Datum: 
2019-11-03 11:00
Anteckningar: 
Sång av Barnkören
Ansvarig: 
Robert Koss

Minnesgudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Alla Helgons dag
Dagens tema: 
"Helgonen"
Datum: 
2019-11-02 16:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
19 Söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Trons kraft"
Datum: 
2019-10-27 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
18 Söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Att lyssna i tro"
Datum: 
2019-10-20 11:00
Anteckningar: 
Sång av Barnkören
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst. "De äldres dag."

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
16 Söndagen efter trefaldighet
Dagens tema: 
"Döden och livet"
Datum: 
2019-10-06 11:00
Anteckningar: 
Sång av Ungdomskören
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Den Heliga Mikaels dag
Dagens tema: 
"Änglarna"
Datum: 
2019-09-29 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss
Prenumerera på innehåll