Bureå kyrka

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Helga Trefaldighets Dag
Dagens tema: 
"Gud - Fader Son och Ande"
Datum: 
2021-05-30 11:00
Ansvarig: 
Catrin Marklund

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Söndagen före pingst
Dagens tema: 
"Hjälparen kommer"
Datum: 
2021-05-16 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Bönsöndagen
Dagens tema: 
"Bönen"
Datum: 
2021-05-09 11:00
Ansvarig: 
Catrin Marklund

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
5:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Att växa i tro"
Datum: 
2021-05-02 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
4:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Vägen till livet"
Datum: 
2021-04-25 11:00
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
3:e söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Den gode herden"
Datum: 
2021-04-18 11:00
Ansvarig: 
Catrin Marklund

Mässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
2:a söndagen i påsktiden
Dagens tema: 
"Påskens vittnen"
Datum: 
2021-04-11 11:00
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand

Långfredagsgudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Långfredagen
Dagens tema: 
"Korset"
Datum: 
2021-04-02 11:00
Ansvarig: 
Catrin Marklund

Skärtorsdagsmässa

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Skärtorsdagen
Dagens tema: 
"Det nya förbundet"
Datum: 
2021-04-01 19:00
Anteckningar: 
Sång av Ungdomskören
Ansvarig: 
Robert Koss

Gudstjänst

Plats:
Bureå kyrka
Dag: 
Påskdagen
Dagens tema: 
"Kristus är uppstånden"
Datum: 
2021-04-04 11:00
Anteckningar: 
Sång av körerna?
Ansvarig: 
Markus Ahlstrand
Prenumerera på innehåll