Hoppa till huvudinnehåll

Övningsfiler för Bureå kyrkokör

Här nedan kan du hitta MIDI övningsfiler för Bureå kyrkokör. Ladda ned och spela upp med en önskad spelare på dator, telefon eller platta så kan du öva på repertoaren närhelst du har tid. PS. Om du har en bra spelare kan du justera tempo, ljudstyrka för de olika stämmorna/instrumenten och till och med se notbilden!

2/4

Se Guds lamm
O salighet
Psalm 137
Jesus för världen

4/4

Psalm 153
Glädjens dag
En glädjens dag
Kristus är uppstånden