Hoppa till huvudinnehåll

Övningsfiler för Bureå kyrkokör

Här nedan kan du hitta MIDI övningsfiler för Bureå kyrkokör. Ladda ned och spela upp med en önskad spelare på dator, telefon eller platta så kan du öva på repertoaren närhelst du har tid. PS. Om du har en bra spelare kan du justera tempo, ljudstyrka för de olika stämmorna/instrumenten och till och med se notbilden!

29/11

Hör vigda klockor ringa
Fröjda dig!
Hosianna (Vogler)
Hosianna till vår kung
Hosianna! Se, Han kommer