Övningsfiler för Bureå kyrkokör

(Uppdaterad tors, 2020-10-22 09:49)

Här nedan kan du hitta MIDI övningsfiler för Bureå kyrkokör. Ladda ned och spela upp med en önskad spelare på dator, telefon eller platta så kan du öva på repertoaren närhelst du har tid. PS. Om du har en bra spelare kan du justera tempo, ljudstyrka för de olika stämmorna/instrumenten och till och med se notbilden!

31/10

Will the circle be unbroken
O Jesus, öppna du mitt öga
Närmare Gud till Dig
Bred dina vida vingar

29/11

Hör vigda klockor ringa
Fröjda dig!
Hosianna (Vogler)
Hosianna till vår kung
Hosianna! Se, Han kommer